Kvalita vnitřního prostředí v budovách

V současné době můžeme pozorovat jasnou i pochopitelnou tendenci výměny oken ve starších domech, případně osazování kvalitních izolačních oken do novostaveb bez řízené výměny vzduchu. Tento trend má jak důsledky architektonické, tak i zásadní dopady na kvalitu vnitřního prostředí...

Využití srážkové vody v obytném prostředí

Jednou z nejpalčivějších otázek tohoto tisíciletí bude zajištění kvalitních zdrojů pitné vody pro lidskou populaci. Její množství je totiž značně omezené – volně použitelné zásoby sladké vody tvoří zhruba 0,3% z celkového množství vody na Zemi, dalších 2,7% je sladká voda vázaná...