Kvalita vnitřního prostředí v budovách

V současné době můžeme pozorovat jasnou i pochopitelnou tendenci výměny oken ve starších domech, případně osazování kvalitních izolačních oken do novostaveb bez řízené výměny vzduchu. Tento trend má jak důsledky architektonické, tak i zásadní dopady na kvalitu vnitřního prostředí v budovách.  Snaha o vzduchotěsnost vede k utěsnění obálky domu pro snižování potřeby energie na vytápění, ale díky této těsnosti se projevuje negativně ve zhoršení kvality vnitřního prostředí. Přitom o tomto tak důležitém tématu ještě zdaleka nepanuje obecné povědomí.

Subjektivním měřítkem zhoršené kvality je „vydýchaný“ vzduch, který se vyskytuje v místnostech s pobytem osob. Pro hodnocení objektivní kvality vnitřního prostředí se používá koncentrace CO2. Člověk vydýchá průměrně 1 kilogram oxidu uhličitého za 24 hodin a jeho hromadění v nevětraných místnostech může vést ke krátkodobým i dlouhodobým zdravotním potížím. Ty se mohou projevovat bolestmi hlavy, zvýšenou únavou, ospalostí, nadměrnými alergickými reakcemi, v extrémních koncentracích až nevolností, závratěmi či ztrátou vědomí. Koncentrace oxidu uhličitého se udává v jednotkách ppm(počet částic CO2 na jeden milion objemových částic vzduchu) a v čistém venkovním prostředí osciluje mezi 330 – 370ppm(ve městě může být tato hodnota 650 – 800ppm). Doporučenou maximální koncentrací CO2 v obytných prostorech je hodnota kolem 800ppm, nad 1000ppm už nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace. Běžným jevem v utěsněných obytných budovách bez řízené výměny vzduchu a nedostačujícího větrání jsou ale často hodnoty mezi 1500 – 1800ppm… Přitom během pobytu v takovéto místnosti člověk vyšší koncentraci CO2 subjektivně nevnímá, zaregistruje ji například při vstupu do ní.

Oxid uhličitý je ve vnitřním prostředí sice nejběžnější škodlivinou, není ale jedinou. Lidské zdraví ovlivňuje i vlhkost vnitřního vzduchu (nízká či vysoká relativní vlhkost nepřímo vytváří podmínky pro růst mikroorganismů a plísní). Původcem této vlhkosti v obytném prostředí je právě člověk a jeho činnost – produkce páry, vaření, praní a sušení, očista těla,… Ve vnitřním mikroklimatu se vyskytují i toxické látky dříve neznámé – styreny, formaldehydy i výpary z použitých nátěrů.  Vnitřní utěsněné a nevětrané prostředí zatěžují také další produkty činnosti člověka jako cigaretový kouř, spalování uhlí, dřeva či prach z nich. Všechny tyto látky jsou prokázanými karcinomy a při opakovaném setkávaní s nimi mohou způsobit vznik onemocnění.

Jakým způsobem těmto faktům čelit?

Zásadním faktorem je kvalitní návrh domu. Ten počítá s řízeným větráním zajišťujícím dostatek vzduchu pro spánek i aktivitu, dimenzuje správně místnosti (velké obytné místnosti, velká okna, vyšší stropy,…) a používá kvalitní přírodní materiály. Zajišťuje stálé vnitřní klima i bez klimatizace díky vyspělým technologiím řízeného větrání (stálé teploty v zimě i létě). Pokud není instalována řízená výměna vzduchu předpokládá výměna starých oken za nová pravidelný režim větrání (lze osadit i čidla CO2). Touto cestou je možno vyhnout se zvýšené koncentraci vlhkosti, vydýchanému vzduchu a vzniku plísní.

Návrh nízkoenergetického domu či domu pasivního není jen otázkou tloušťky tepelné izolace a těsnosti okenních otvorů. Velmi důležitou je i otázka návrhu větrání, které výrazně ovlivňuje vnitřní prostředí a tím i psychickou a fyzickou pohodu obyvatel. Je to komplexní soubor navrhování, kde je důležitý odborný návrh stejně jako poučení obyvatel o správném používání domu.

Seznam použité literatury:
[1] http://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/5827-pracujete-ve-zdravem-prostredi
[2] http://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/6486-kvalita-vnejsiho-a-vnitrniho-vzduchu
[3] http://www.tzb-info.cz/3029-bytove-vetrani-ve-vztahu-k-produkci-co2-vlhkosti-a-skodlivin-i
[4] http://www.tzb-info.cz/3042-bytove-vetrani-ve-vztahu-k-produkci-co2-vlhkosti-a-skodlivin-ii

O autorovi
Zabývám se návrhy objektů pro bydlení, veřejnými a výrobními stavbami, interiéry i urbanismem. Klientům vždy nacházím individuální řešení s důrazem na co největší užitnou a estetickou hodnotu.

Přidejte komentář

*

Warning: imagepng(/var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/407220004.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/407220004.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *