Využití srážkové vody v obytném prostředí

Jednou z nejpalčivějších otázek tohoto tisíciletí bude zajištění kvalitních zdrojů pitné vody pro lidskou populaci. Její množství je totiž značně omezené – volně použitelné zásoby sladké vody tvoří zhruba 0,3% z celkového množství vody na Zemi, dalších 2,7% je sladká voda vázaná v ledu a zbylých cca 97% je voda slaná, pro běžnou potřebu lidí voda nepoužitelná. Problém využití vody spočívá tedy především v její kvalitě.

Pokud naše filantropie půjde stranou a nebudeme na tyto fakta nazírat z globálního hlediska, jistě nebude těžké i relativně povrchní znalostí problematiky vyvodit budoucí vývoj nákladů pro běžnou českou domácnost.

Odhady o průměrné denní spotřebě vody na osobu se liší. Některé statistiky pojednávají o úrovni 90–103 litrů, další hovoří o 120, 150 či dokonce o 200 litrech na osobu denně, z čehož je jen 5–10 litrů určeno pro naše základní přežití (příprava jídla a pití). Při průzkumu provedeném v osmi různých rodinách, které měly dohromady 31 členů, byla naměřena celková spotřeba 24,3 m3 vody za týden. To vychází na průměrnou týdenní spotřebu téměř 784 litrů na jednu osobu (tj. 112 litrů denně).

Je pochopitelné, že pitnou vodu můžeme nahradit srážkovou pouze částečně. Nároky na kvalitu vody jsou nejvyšší při vaření a pití – 4 l/(os.den), mytí nádobí 8 l/(os.den) a tělesné hygieně 46 l/(os.den),). Zde je nutné použít vodu pitnou. Naproti tomu při praní 16 l/(os.den), splachování 40 l/(os.den)l, zalévání 7 l/(os.den) a údržbě 4 l/(os.den)) lze s výhodou využít vodu srážkovou. Spotřeba dešťové vody závisí zejména na tom, kde bude dešťová voda využívána a kolika osobami.

Poměrová spotřeba vody v běžné domácnosti:

 • Osobní hygiena, mytí – 35%
 • WC – 26%
 • Praní, úklid – 14,8%
 • Příprava jídla, mytí nádobí – 8,7%
 • Mytí rukou – 5,2%
 • Pití – 4,3%
 • Zalévání, ostatní – 6%

Zachycená srážková voda se využívá s výhodou jako užitková voda na praní a to zejména v oblastech, kde je jiná dostupná voda (podzemní nebo i upravená) příliš tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu apod. Při použití na praní se příznivě projeví měkkost dešťové vody, která podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, nemá tendence se usazovat a tvořit vodní kámen a proto není tak nutné používat drahé změkčovače. Úspory se tak mimo spotřebu vody dotýkají ještě snížené spotřeby pracích prostředků a snížení opotřebení pračky. Na trhu se již objevily pračky, které mají oddělený přívod pro dešťovou a pitnou vodu, kterou využívají pouze v posledním máchání.

Pro WC a instalace (přívodní potrubí, odpady) je dešťová voda také výhodná, jelikož je měkká a nedochází tedy k usazování vodního kamene. Splachování WC navíc spotřebuje společně se sprchováním nejvíce vody v domácnosti a vzhledem k tomu, že nevyžaduje vodu vysoké kvality, je používání pitné vody zbytečným plýtváním.

Spotřeba vody při použití vybraných spotřebičů

Toaleta

 • se splachovačem: 6-9 litrů
 • úsporné tlačítko: min. 3 litry
 • tlakový splachovač: 6 litrů

Pračka

 • normální program: cca 120 litrů
 • úsporný program: cca 80 litrů

Dešťová voda je velmi vhodná i pro zavlažování. Je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy. Navíc neobsahuje chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou než dešťovou vodu nesnášejí, např. kanadské borůvky. Kromě toho je pitná voda příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu.

Dešťovou vodu můžeme použít na mytí aut, úklid a čištění tam, kde není zapotřebí hygienicky nezávadná pitná voda. Ve všech těchto případech je zapotřebí velké množství vody a je ekonomicky i ekologicky výhodné použít dešťovou vodu namísto pitné.

Výhody a nevýhody využívání dešťových vod

Výhody:

 • úspora zásob a ochrana pitné vody
 • snižování nákladů a výdajů za vodní zásobování (příprava pitné vody, potrubní sítě)
 • nižší průtok odpadních vod v kanalizaci a odvodňovacích příkopech v období odtokové špičky
 • úspora pracích a změkčovacích prostředků vzhledem k nízkému stupni tvrdosti dešťové vody vede k ulehčení odpadním vodám a čistírnám

Nevýhody:

 • pro využívání dešťové vody v budově je podmínkou, aby stavba měla dvojí rozvody vody
 • nezbytnost napouštění zásobáren pitnou vodou v suchých obdobích, čímž dochází k dimenzování sítě pitné vody na nejvyšší spotřebu
 • pokud potrubím protéká málo pitné vody, je potřeba jej následně vyčistit, aby byla kvalita vody zachována
 • případné nutné nasazení chemikálií v zařízeních využívajících dešťovou vodu (dezinfekce sběrných nádob)

Využívaní srážkových a podzemních vod v domácnostech má mnoho dalších návazností, které k vůli zachování čtivosti textu pro laika zůstaly nezmíněny. Úvod do této problematiky slouží jako osvěta veřejnosti o řešeních, které by se dle názoru našeho atelieru v současné době měly stát již samozřejmostí a přispívat jak k nižší potřebě zdrojů při zachování požadovaného standardu bydlení, tak i ke kvalitě životního prostředí, které nás obklopuje.

Seznam použité literatury

[1] http://www.cenyenergie.cz/voda/clanky-2/spotreba-vody-v-domacnosti-tipy-jak-setrit.aspx

[2] http://www.tzb-info.cz/3962-vyuzivani-destove-vody-ii-moznosti-pouziti-destove-vody-a-casti-zarizeni

[3] http://www.nazeleno.cz/bydleni/domacnost/destova-voda-vyuzijte-ji-ve-svem-rodinnem-dome.aspx

O autorovi
Zabývám se návrhy objektů pro bydlení, veřejnými a výrobními stavbami, interiéry i urbanismem. Klientům vždy nacházím individuální řešení s důrazem na co největší užitnou a estetickou hodnotu.

Přidejte komentář

*

Warning: imagepng(/var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/793009338.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 121

Warning: fopen(/var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/tmp/793009338.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/ondrejpsencik.com/httpdocs/wp-content/themes/au/include/plugin/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 130

captcha *