Pšenčík Semančík Architekti

Architektonické studio Pšenčík Semančík Architekti poskytuje komplexní architektonické a inženýrské služby od studie až po realizaci včetně obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, prováděcího projektu a autorského dozoru během stavby. Zabýváme se návrhy objektů pro bydlení, veřejnými a výrobními stavbami, interiéry i urbanismem. Klientům nacházíme individuální řešení s důrazem na co největší užitnou a estetickou hodnotu. Specializujeme se na zdravé bydlení a energeticky šetrné stavby, úzce spolupracujeme s klienty od prvotního návrhu až po realizaci.

Sídlíme v Brně a ve Zlíně, ale působíme na celém území České Republiky i na Slovensku.

Partneři

Ing. arch. Ondřej Pšenčík
*1982, Kroměříž
– Vedoucí studia. Autorizovaný architekt ČKA(č. a. 4095) a porotce proškolený pro práci v architektonických a urbanistických soutěžích.
– Působí převážně v Brně a Zlíně.

Ing. arch. Róbert Semančík
*1983, Prešov
– Vedoucí studia.
– Působí v Brně.

Stálí členové studia

Ing. Petr Zámečník – stavební inženýr
Ing. arch. Adam Lukačovič – architekt

Naše služby

Architektonická studie objektu
Je úvodní fází projektové přípravy jejímž výsledkem je nalezení optimálního objemového řešení stavby. Pomocí architektonické studie získává investor představu o možnostech využití pozemku, o urbanistickém, architektonickém i dispozičním řešení stavby. Výstupem z architektonické studie je výkres situace s umístěním stavby na pozemku, půdorysy všech podlaží, příčné a podélné řezy, čárové pohledy na fasády a fotorealistické vizualizace pro přesnou představu o objemovém a materiálovém řešení stavby.

Dokumentace pro územní řízení
Je dalším stupněm projektové dokumentace navazujícím na architektonickou studii objektu. Dokumentace k územnímu řízení(DÚR) je projektovou dokumentací, která obsahuje základní tvarové, hmotové, materiálové, technologické, technické, dispoziční a provozní řešení navrhovaného objektu. Tato dokumentace slouží jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů o vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace pro stavební povolení
Obsah dokumentace pro stavební povolení přesně definuje příloha č.5 vyhlášky MMR č.499/2006. Projekt v této fázi poskytuje stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům podklad pro rozhodnutí v požadovaném rozsahu. Cílem této dokumentace je vydání stavebního povolení.

Dokumentace pro provedení stavby
Podrobně rozpracovává dokumentaci pro stavební povolení včetně podmínek uložených stavebním úřadem. Smyslem této dokumentace je vyhotovit dostatečný podklad pro přesnou kalkulaci stavebních nákladů bez víceprací, pro uzavření smluv s dodavateli stavby a pro její bezproblémové zrealizování.

Návrh interiéru
Návrh interiéru Vám umožní do detailu promyslet uspořádání vnitřního prostoru. Nalezneme pro Vás efektivní řešení každého prostoru, klademe důraz na jeho funkčnost. Díky našemu návrhu získáte příjemný, moderní, kvalitní a estetický interiér, ve kterém se budete cítit dobře.

Při zpracování a realizaci projektů interiérů spolupracujeme s firmou Machálek Interiéry