Parcela se nachází poblíž frekventovaného dopravního uzlu města Brna, Mendlova náměstí. Objekt je pohledovým uzávěrem ulic Václavské a Křídlovické, ústících do ulice Křížové.
Navrhovaná stavba reaguje na necitelnou přestavbu území, která proběhla v polovině 60. let 20. století. Využívá prvků typických pro toto území – domu s pavlačí a vnitřním dvorem.