místo: Brno, okres Brno – město, Česká Republika
projekt: 2011
realizace: 2012
investor: advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS

Advokátní kancelář se nachází v domě J. Bareše na Marešově ulici v Brně. Tento objekt byl navržen vídeňským architektem Augustem Prokopem a tvoří dominantu jednotné fronty pěti domů klidné, klasicizující neorenesance. Dům pochází z roku 1885 a je památkově chráněn. Cílem řešení bylo vytvořit prostředí, které by reprezentovalo jeho majitele, bylo citlivé ke kontextu v němž se nalézá a vytvořilo příjemné prostředí pro klienty i pracovníky advokátní kanceláře. Postupně došlo mimo jiné k renovaci velmi cenných kazetový a štukových stropů, zrenovovány byly i původní dřevěné podlahy a dřevěné dveřní portály. Současné podoby se z původně značně zdevastovaného stavu(daného zejména následky přestaveb z let 1968 a 1982) podařilo dosáhnout i díky velkému nasazení, cílevědomosti a obecnému rozhledu investora