místo: Zlín, okres Zlín, Česká Republika
projekt: 2014
investor: – (soutěžní návrh)

Cílem našeho zásahu je zatraktivnit dosud přehlíženou přehradu a vytvořit kvalitní veřejný prostor, který by byl vyhledáván obyvateli města. Ačkoliv se vodní nádrž nalézá uprostřed Zlína, není v současnosti de facto občanům města zpřístupněna a nemá jim, přes většinu roku, co nabídnout. Trpí blízkostí rušné Štefánikovy ulice a špatnou kvalitou vody. Přesto má toto místo, podle našeho názoru, velký potenciál.
Navrhované opatření, v podobě stezky a mola lemujícího zadní část vodní plochy, by ji zpřístupnilo lidem, kteří by se u ní mohli zastavit a načerpat klidu z přírody. Nová pěší trasa s posezením by z ní v průběhu dne udělala místo odpočinku pro zaměstnance okolních administrativních objektů a v odpoledních hodinách místo setkávání pro obyvatele blízkých obytných čtvrtí. Odpočinku by primárně sloužily pobytové schody navazující na stávající sportovní areál na jihozápadní straně nádrže.
Štefánikovu ulici navrhujeme podél zábradlí odclonit a odhlučnit výsadbou vysoké zdobné trávy a po obvodě vodní plochy osadit vodními rostlinami s čistící schopností. V další fázi by mohlo dojít v zadní části vodní plochy k výstavbě malého letního bazénku s kontrolovanou kvalitou vody. Zkulturnění tohoto prostoru by zvýšilo atraktivitu přilehlé oblasti a vytvořilo logickou návaznost na sportoviště a park nacházející se na protilehlých březích vodní nádrže.