místo: Brno Žebětín, okres Brno – město, Česká Republika
projekt: 2014
investor: soukromá firma

Hlavním motivem našeho přístupu je bydlení v zeleni. Řešením navazujeme na původní archetypální stopu domu (jednotraktový typ), kterou rozvíjíme dále do zahrady a postupně směrem na jihozápad pozemku vytváříme intimnější prostředí. Navržená rozvolněná struktura vytváří privátní zelené terasy navázané vždy na konkrétní byt, hmotová kompozice zároveň umožňuje kvalitní osvětlení a oslunění všech bytů.
Navrhovaný koncept tvoří 3 pomyslné dvory. Parter prvního z nich je technický, umožňující parkování, pěší tranzit a nástup do okolních domů. Zelené terasy v prvním podlaží nad ním jej pro byty pohledově cloní a vytvářejí příjemné přírodní prostředí. Druhý dvůr je již místem klidovým s vyloučením dopravy. Jeho parter je zazeleněn a tvoří ho pěší trasy se zahrádkami přízemních bytů. Třetí dvůr je de facto již prostorem soukromým, určeným jen obyvatelům bytového domu „E“. Tvoří ho zahrádky navazující na přízemní byty a je zakončen vodotečí.
Materiálové i barevné řešení vychází z okolní zástavby – cíleně používáme bílou omítku a cihlově červené cembritové šablony tvořící vertikální povrch i sedlové střechy. Toto řešení pocitově navrhované objemy snižuje a zároveň je, byť jde o moderní novotvar, svazuje s okolím.