Náměstí Práce (tj. i prostor podchodu) byl od počátku determinován faktory továrny a dělnickými domy ve čtvrti Letná. Z dnešního pohledu se však charakter tohoto místa proměnil. Tisíce lidí pracujících ve Svitu jsou minulostí a z dříve nejkoliznějšího místa města se stala klidnější zóna.
Vize preference pěší dopravy na úkor automobilismu (zahloubení třídy T. Bati) je zřejmě utopií nebo se ukazuje minimálně pro dalších pár desetiletí nereálnou. Proto jsme k našemu návrhu přistupovali s cílem vytvořit pro obyvatele města příjemný prostor, který by bezpečně a bez bariér umožnil propojení náměstí Práce a revitalizované tovární zóny.
Vzhledem k proměně charakteru místa v čase nepovažujeme za nutné zachovávat poměrně rozsáhlé vnitřní prostory podchodu a snažíme se jeho dřívější uspěchanou tvář proměnit v přívětivější místo pro pohyb a relaxaci obyvatel.
Naší snahou je v maximální možné míře zpřístupnit náměstí Práce a zjednodušit podmínky pro jeho nové utváření. Návrh prostoru náměstí nedominuje, ale pouze humanizuje jeden z jeho hlavních pěších uzlů.
Navrhované řešení de facto podchod pocitově odstraňuje a vchod i východ umisťuje do jedné úrovně. Z jedné strany podchod ústí do zelené relaxační a informační zóny, která je propojena se zastávkou MHD u Tržnice, druhá část vede do předprostoru továrního areálu. Vytváří z místa, které bylo dříve vnímáno pouze jako tranzitní, příjemný prostor s městotvornými prvky (malé obchůdky, kavárna „coffe to go“, posezení na travnatých terasách či schodech).

Autory soutěžního návrhu jsou Ing. arch. Ondřej Pšenčík, Ing. arch. Róbert Semančík, Ing. Lukáš Šťastný a Ing. arch. Jan Vlček.