místo: Brno Žebětín, okres Brno – město, Česká Republika
projekt: 2010
investor: soukromý investor

Rodinný dům se nachází v lokalitě Brno Žebětín na pozemku mírně se svažujícímu k jihovýchodu. Tímto směrem pozemek nabízí í krásné dálkové výhledy.
Jednoduchý kvádrový objem domu s plochou vegetační střechou svou kompaktní hmotou minimalizuje velikost ochlazovaných ploch. Koncept domu byl zvolen jednak z hlediska vhodného poměru pláště vůči obestavěnému objemu (příznivý význam z hlediska energetické náročnosti objektu), ale také z hlediska ochrany životního prostředí. Vegetační střecha má schopnost zadržovat vodní srážky a pozvolným odpařováním zvlhčuje ovzduší ve svém okolí, chrání prostory pod střechou před nadměrným přehříváním v létě a přispívá ke snížení energetických ztrát v zimě.
Velkou výzvou pro nás bylo i v daném finančním limitu zajistit uživateli komfortní bydlení. Celý dům lze funkčně i objemově chápat jako „puzzle“ složené ze 4 dílů. Hmotnou menší část odpovídající klidové zóně (dětské pokoje, ložnice), šatnu spojující klidovou zónu se společenskou částí (kuchyně, jídelna, obývací pokoj) a terasu.
Klidová část domu umožňuje svým dispozičním a konstrukčním řešením variabilitu v členění ložnice a dětských pokojů. Dokáže tak uspokojit potřeby rodiny, které se s ohledem na její velikost v čase proměňují. Variantně může být tato část příčkami rozdělena na ložnici a jeden velký dětský pokoj.
K západní fasádě, která je v hmotě více uzavřená jsou situovány dětské pokoje a ložnice. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou se otevírá k zahradě na jihovýchodní straně. Garážové stání je zapuštěno pod terén v severní části parcely a od domu je tepelně i konstrukčně odděleno.